Turystyczny Lublin

Stolica województwa lubelskiego to położone na wzgórzach miasto, w którym zderzają się ze sobą różne epoki historyczne, od średniowiecza i renesansu, przez barok i klasycyzm. W takiej lokalizacji nie trudno będzie zapełnić sobie czas wszystkim miłośnikom zabytków. Ale to oczywiście nie jedyne atrakcje Lublina.

Historia w Lublinie

Przeszłości najłatwiej jest w Lublinie szukać w budynkach licznych w tym mieście muzeów. Do najbardziej interesujących i godnych polecenia należy między innymi Muzeum Archidiecezjalne znajdujące się w najwyższym zabytkowym miejscu w mieście – we wnętrzu Wieży Trynitarskiej. W budynku muzeum zebrane zostały różnorodne przedmioty kultu religijnego, a ze szczytu wieży podziwiać można panoramę Lublina.

Niezwykłym, choć wyjątkowo smutnym miejscem jest Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. W miejscu dawnego aresztu Gestapo. Instytucja powstała z inicjatywy byłych więźniów, a samą ekspozycję stanowią zabezpieczone cele więzienne z zachowanymi inskrypcjami wykonanymi przez wziętych w niewolę.

Niezwykłym miejscem na terenie Lublina jest również Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza. Instytucja istnieje od 1968 roku, a jej działalność skupia się na kolekcjonowaniu rękodzieł i wydawnictw związanych z twórczością Czechowicza oraz innych pisarzy pochodzących z ziemi lubelskiej. Znajdują się tu rękodzieła między innymi Wisławy Szymborskiej oraz Czesława Miłosza.

Interesującym miejscem dla miłośników książek może się okazać Izba Pamięci Drukarstwa Polskiego, czyli muzeum poświęcone rozwojowi druku na przestrzeni dziejów. Instytucja istnieje od  połowy 2008 roku i mieści się w postawionym w 1932 roku budynku dawnej drukarni.

Niezwykłe miejsca

Wśród najciekawszych atrakcji turystycznych Lublina na uwagę zasługuje podziemna trasa. Zlokalizowana tuż pod budynkami Starego Miasta mierzy około trzystu metrów, a jej głębokość waha się między dziewięcioma a dwunastoma metrami. Jest to zbiór starych piwnic, w których w przeszłości mieściły się między innymi sklepy. Dziś trasa stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną i na całej długości oświetlona jest lampami.

Ciekawym miejscem, które można zobaczyć w Lublinie jest także ogród botaniczny należący do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na mierzącym aż cztery kilometry kwadratowe terenie zobaczyć można blisko sześć i pół tysiąca roślin przywiezionych z całego świata.  Znajduje się tu również akwen wodny, a wśród roślin rozlega się śpiew przebywających na terenie ogrodu ptaków.

Bogactwo regionu

Województwo lubelskie sąsiaduje z Ukrainą, Rosją i Kazachstanem, dzięki czemu jest regionem, w którym przenikają się wschodnioeuropejskie kultury. Ukształtowanie terenu i bogactwo przyrodnicze również przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności okolicy. Na ziemi lubelskiej znajdują się liczne rezerwaty przyrody oraz piękne punkty widokowe.

W mieszczących się w granicach województwa Puławach znajduje się obserwatorium astronomiczne, a w miejscowości Leonów koło Lublina turyści zobaczyć mogą hodowlę strusi afrykańskich.