Suwalski Park Krajobrazowy

Suwalski Park Krajobrazowy to esencja północno-wschodniej Polski – teren niezwykle malowniczy i bogaty w walory przyrodnicze, m.in. jeziora. Wybierzcie się w weekend na Suwalszczyznę – perełkę na krańcu Polski – a w przerwie od wycieczek poznajcie smaki lokalnej kuchni.

Jeden z siedmiu nowych cudów Polski magazynu National Geographic

Suwalski Park Krajobrazowy powstał w 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Znajduje się na Pojezierzu Suwalskim, na terenie gmin Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka Tartak. Obejmuje powierzchnię 8617 hektarów ze strefą ochronną. Można tu podziwiać otwarte przestrzenie, lasy i jeziora oraz rzeki. Dzięki zróżnicowanym ekosystemom rozwinęła się też fauna i flora – nie brakuje przedstawicieli gatunków zagrożonych.

Wśród 140 gatunków ptaków są tu m.in. takie okazy jak bąk, zimorodek, orzechówka, dzięcioł czarny i orlik krzykliwy. Ssaki to smużka i różne gatunki nietoperzy. Żyją na terenie parku także bobry, wydry, gronostaje, jenoty, łasice czy borsuki.

Rezerwaty przyrody na terenie SPK

Obszar parku objęty jest projektem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na terenie parku wyodrębniono cztery rezerwaty przyrody – „Jezioro Hańcza”, Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”, „Głazowisko Łopuchowskie” i „Rutka”, a także cztery użytki ekologiczne oraz liczne pomniki przyrody.

Najcenniejszy walor parku

Suwalski Park Krajobrazowy wyróżnia się m.in. unikatowym krajobrazem polodowcowym. Rzeźba terenu została ukształtowana przez lądolód podczas ostatniego zlodowacenia – tak powstały liczne doliny rzeczne. Lądolód utworzył jeziora, m.in. najgłębsze w Polsce i Europie niżowej – Hańcza o głębokości 108,5 m, a także naniósł głazy (czyt. poniżej). Poza tym na terenie parku są 22 jeziora o powierzchni pow. 1 ha i około 80 źródeł.

Inne walory turystyczne

Na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego jest kilka zabytków historycznych:

– Chałupa Klejmonta – najstarszy budynek mieszkalny parku,

– grodzisko obronne Jaćwingów na Zamkowej Górze,

– Molenna w Wodziłkach – świątynia pochodząca z końca XIX wieku,

 – kapliczka drewniana w Smolnikach – zabytek z końca XVIII w.,

– drewniany kościół w Jeleniewie,   

– Stara Hańcza – ruiny dworu, park podworski z dwoma stawami.

– punkty widokowe – m.in. Góra Zamkowa, Góra Leszczynowa, Góra Kościelna i Góra Cisowa.

fot. Free-Photos / Pixabay