Warszawa

Informacje ogólne

Warszawa – miasto w centralnej Polsce, stolica Polski od 1596 roku. Ważny ośrodek naukowy, kulturalny, polityczny oraz gospodarczy. Swoje siedziby mają tu prezydent, parlament oraz władze centralne. Obecnie Warszawa to największe miasto w Polsce.

Powierzchnia: 518 km2
Liczba ludności: 1 690 000
Gęstość: 3258 os./km2
Numer kierunkowy: (+48) 22
Kod pocztowy: od 00-xxx do 04-xxx
Tablice rejestracyjne: WA, WB, WD, WE, WF, WH, WI, WJ, WK, WN, WW

Historia

Według legendy nazwa pochodzi do imion rybaka Warsa oraz jego żony Sawy. Najprawdopodobniej jednak w pierwszej fazie istnienia osada nazywała się Warszewa lub Warszowa od imienia Warcisław.

Miasto zostało założone na przełomie XIII i XIV w. na prawie chełmińskim. Założycielami byli majętni kupcy z Torunia pochodzenia niemieckiego. W 1350 i 1380 powstały dwie linie murów. W 1408 roku dochodzi do wykupienia Warszawy przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego, który kilka lat później przenosi stolicę Księstwa Mazowieckiego z Czerska do Warszawy.

W marcu 1596 roku z powodu pożaru Zamku Królewskiego na Wawelu zapadła decyzja o przeniesieniu stolicy do Warszawy. Przeprowadzka była realizowana etapami, król wprowadził się do zmodernizowanego zamku warszawskiego w 1611 roku. W okresie panowania Zygmunta III Wazy Warszawa była jednym z największych miast (kilkanaście tysięcy mieszkańców), szlachta i duchowieństwo skupowali pobliskie wsie i budowali rezydencje. Lata świetności zostały przewane przez najazd szwedzki w latach 1655-1660. Dobra kultury zostały wywiezione do Szwecji. Kolejny rozkwit miasta to panowanie Jana III Sobieskiego (budowa rezydencji letniej Wilanów). Następne lata to chaos, klęski żywiołowe i wojny (I poł. XVIIw.), rozwój nastąpił znowu w drugiej połowie stulecia, za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstają kolejne pałace, rezydencje, parki.

Insurekcja kościuszkowaska doprowadziła do likwidacji urzędów centralnych, abdykacji króla i kapitulacji miasta. Warszawa zniknęła z mapy Europy stając się prowincjonalną siedzibą jednego z departamentów Prus Południowych.

Dziewiętnasty wiek to dla Warszawy okres szybkiego rozwoju kapitalizmu i industrializacji. Powstają kolejne maszyny parowe, monumentalne gmachy użyteczności publicznej, drugi most na wiśle. Warszawa była w tym okresie centrum życia narodowego: konspiracja, idee rewolucyjne. Jednak upadek dwóch powstań spowodował tylko nasilenie represji zaborcy, choć nie zatrzymał jej rozwoju gospodarczego.

Pierwsze lata niepodległego państwa (1918) były dla Warszawy bardzo trudne: odbudowa zniszczeń wojennych, wysoka inflacja, zubożenie szerokich warstw ludności. Nadzieje, rozczarowania, walki polityczne i protesty społeczne to codzienność międzywojennego miasta.

II wojna światowa to najtragiczniejszy okres w historii miasta. Oblężenie we wrześniu 1939, terror okupacji stolicy, masowe akcje zbrojne, sabotaż, tajne szkolnictwo, ratowanie zabytków, getto i jego likwidacja. Kulminacyjnym momentem było powstanie warszawskie, walki trwające 2 miesiące, trwające bez przerwy ostrzały i bombardowania. Po kapitulacji powstańców Niemcy zrównali miasto z ziemią, zniszczenia sięgały 80% powierzchni.

Po wojnie podjęto decyzję o odbudowaniu Warszawy, utworzono fundusz odbudowy. Odbudowane zostały budynki Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, choć nawiązanie do przedwojennej zabudowy było bardzo niedokładne.

Druga połowa ubiegłego wieku to odbudowa Warszawy, miasto odgrywało głóną rolę w sferze polityki, gospodarki mniejszą w sferze kultury. Budowa kolejnych mostów, blokowisk, budynków w stylu socrealistycznym.

Po odzyskaniu wolności w 1989 roku Warszawa rozwija się do dnia dzisiejszego. Inwestorzy zagraniczni budują budynki biurowe, kwitnie handel, zbudowano (choć jeszcze nie do końca) pierwszą linię metra.

Gospodarka

Warszawa to najważniejsze centrum biznesu w Środkowej Europie. Zarejestrowanych jest blisko 300 tys. firm. Inwestycje zagraniczne to kwota ponad 650 milionów euro rocznie. Stolica produkuje ponad 4.1 % Produktu Krajowego Brutto. Zysk miasta to 5 milionów złotych, bezrobocie wynosi około 8%.

Warszawa jest krajowym centrum handlu. Rynek konsumpcyjny to prawie 3 miliony mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

Nauka

Największym ośrodkiem akademickim w Poslce jest właśnie Warszawa. Aż 66 uczelni wyższych ma tutaj swoją siedzibę, w tym największe: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Medyczna, Akademia Sztuk Pięknych.

Studenci i uczniowie to prawie jedna trzecia wszystkich mieszkańców Warszawy.

Kultura

Miasto przyciąga wielu artystów. Znajduje się tu kilkadziesiąt teatrów, wiele muzeów i galerii sztuki. Melomanów zaprasza Filharmonia Narodowa.

Najważniejsze wydarzenia kulturalne w stolicy to Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy im. Fryderyka Chopina, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Nowoczesnej „Warszawska Jesień”, Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki, Festiwal Mozartowski, Międzynarodowe Spotkania Teatralne, Wystawa Plakatu.

Komunikacja miejska

Warszawa to największy węzeł komunikacyjny w tej części Europy, zarówno drogowy jak i kolejowy. Tu krzyżują się drogi północ-południe oraz wschód-zachód. Przez Warszawę przebiegają dwie drogi o dużym znaczeniu w Europie: E30 Berlin – Moskwa oraz Via Baltica – do krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Dojazd pociągiem z Warszawy do większych miast europejskich nie powinien być problemem.

Komunikacja miejska wbrew pozorom jest dobrze przemyślana, choć niedoceniana z powodu ulicznych korków. Praktycznie z każdego miejsca w mieście można dojechać do centrum z co najwyżej jedną przesiadką. Ponad sto linii autobusowych, ponad dwadzieścia tramwajowych oraz jedna linia metra – to sieć warszawskiej komunikacji miejskiej.