Drohobycz, Drohobycz

W swoim najnowszym tomie opowiadań Henryk Grynberg, podobnie jak w poprzednich książkach, podejmuje temat wojny i Zagłady. 

Tym razem robi to jednak z większą zwięzłością środków, preferując dowody z dokumentów, a nie przypowieści literackie. Imprezy odbywają się w Polsce i kilkunastu innych krajach. Grynberg jest kronikarzem cudzych losów, którego tematem jest nie tylko sam Holokaust, ale trauma, w której żyją ci, którzy go doświadczyli. Pisarz dokumentuje nasze przeklęte stulecie, w którym zniknęła kwestia winy indywidualnej, zastąpiona przez zbiorową przestępczość i immunitet.

„Niemcy przyjechali z Ukraińcami i długą listą nazwisk. Ojciec zobaczył ich zbliżających się do naszego domu i wybiegł tylnymi drzwiami do ogrodu (…) Wybiegł bez marynarki i nie pożegnał się z nami. wtedy już go nie było”. ( Drohobycz, Drohobycz )

„Nagranie, opowiadanie historii jest ratowaniem pamięci tych, którym nie dano przeżyć (…) Ale jest to również opowieść o tych, którzy przeżyli i którzy do końca swoich dni muszą nieść ciężar ich losu, zadanie ponad miarę człowieka, w istocie nieludzkie”. (Arkadiusz Baglajewski: „Ocaleni przez pamięć”, Nowe Książki )

© dla wydania polskiego przez Wydawnictwo WAB
ul. Nowolipie 9/11
Warszawa
tel. +48 22 635 15 25
fax: +48 22 635 15 25
e-mail: wab@wab.com.pl
I wydanie 1997
format książki 12,5 x 19,5 cm
ISBN: 83-87021-11-3

(wpis archiwalny z 2003r.)