Jaskinia Łokietka

Jaskinia Łokietka jest to jedna z najbardziej znanych polskich jaskiń. Malowniczo położona na terenie przepięknego Ojcowskiego Parku Narodowego. Do jaskini doprowadza otwarta u góry szczelina o długości 20 m.

Jaskinia Łokietka, leżąca około 125 m nad dnem Doliny Sąspowskiej ma długość 320 m, a deniwelacja wynosi -7 m. Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych. Jedna mała sala znajduje się na początku Korytarza Głównego, zaś druga, zwana Kuchnią leży pomiędzy salą Rycerską a Sypialnią. Położenie na znacznej wysokości nad dnem Doliny Prądnika jest dowodem, że jaskinia była wyżłobiona przez wody podziemne znacznie wcześniej niż jaskinie położone niżej.

Wbrew pozorom, szata naciekowa Jaskini Łokietka jest raczej uboga. Występują tu na ogół nieduże stalaktyty rurkowe (tzw. makarony), zwłaszcza na stropach obu sal i w innych trudniej dostępnych miejscach. Ściany są okryte polewami, a ich odcinki zdobią naciekowe cienkie, faliste strużki.

W ostatniej sali na uwagę zasługuje duży słup naciekowy („Orzeł”), wykształcony na północnej ścianie. Na lewo od Orła, w niedużej wnęce nad stropem, do dziś zachowały się stalagmity.

Temperatura wewnątrz jaskini utrzymuje się na jednym poziomie przez cały rok i wynosi około 7-8oC. W okresie zimowym przed wejściem często tworzą się „stalagmity” lodowe o zachwycających formach.

Przed wejściem znajduje się kasa biletowa, gdzie czekają na zwiedzających przewodnicy. W 1987 r. jaskinia została oświetlona elektrycznie, wcześniej zwiedzano ją ze świecami, pochodniami i łuczywami. Ślady tego widać do dziś – wnętrze jaskini jest bardzo zakopcone.

Rys historyczny:

Jaskinia Łokietka jest jedną z najpopularniejszych jaskiń, znajdujących się na terytorium Polski. Już z końcem XVIII wieku, jaskinia stała się miejscową atrakcją dla Ojcowa i jego okolic. Na jej temat powstało wiele opisów literackich. Aby ułatwić turystom dostęp do podziemnych korytarzy, założono tu oświetlenie elektryczne.

Twory naciekowe Jaskini Łokietka w dużej mierze zostały zniszczone w XIX w., gdy była ona niezabezpieczona i dostępna właściwie bez żadnych ograniczeń.

W jaskini znaleziono liczne kości niedźwiedzia jaskiniowego. Co ewidentnie wskazuje na fakt, że niegdyś Jaskinia Łokietka stanowiła świetne schronienie dla tego zwierzęcia. Jednocześnie przypuszcza się, że nie była ona wygodną siedzibą dla człowieka w ubiegłych epokach. Niemniej odkryto tu ślady świadczące o ludzkiej obecności, m.in. tzw. ostrza jerzmanowickie.

W czasie pierwszej wojny światowej jaskinia służyła za czasowe schronienie dla miejscowej ludności, głównie z pobliskich Czajowic.Cennik

Jaskinia Łokietka w Ojcowie czynna jest codziennie od 13 kwietnia do 28 października w godzinach od 9.00 do 15.30 (kwiecień – ostatnie wejście), do 18.30 (maj-sierpień), do 17.30 (wrzesień), do 16.30 (październik).

W jaskini obowiązuje zakaz robienia zdjęć z fleszem.

Ponadto Jaskinię Łokietka można zwiedzać wyłącznie z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.

Fot.: Rafał Kozubek, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons