Cieszyn – most do Czech

Z punktu widzenia tak turystycznego, jak i praktycznego, Cieszyn stanowi wyjątkową gratkę dla odwiedzających go ludzi. Miasto to jest swoistą granicą między Polską a Czechami, a jego mieszkańcy często używają obu języków w sposób naturalny, chłonąc go już w młodości.

Od niedawna Cieszyn jest także granicą oddzielającą Polskę od legalnych narkotyków, co wzbudza teraz wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Jest to też oczywiście miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym.

Trochę historii

Miłośnicy zabytków na pewno będą zadowoleni decydując się na zwiedzanie Rotundy Świętego Mikołaja. Pochodzący z jedenastego wieku obiekt jest jedną z najstarszych budowli sakralnych zachowanych w naszym kraju. W Rotundzie odbywa się dziś tylko jedna msza – o szóstej trzydzieści rano, w dzień imienin świętego Mikołaja, czyli szóstego grudnia.

Częściowo wyłączony rynek cieszyński z zabytkowym ratuszem i fontanną świętego Floriana mieści się w obecnym miejscu od piętnastego wieku i otoczony jest przez zabytkowe kamienice.

W centrum Starego Miasta znajduje się ulica Głęboka, będąca szerokim deptakiem, na którym znajdują się sklepy i kawiarnie. Promenada oddziela od siebie czeski i polski Cieszyn.

Niedaleko od ulicy Głębokiej znajduje się tak zwana „Wenecja cieszyńska”, rozciągająca się wzdłuż  kanału Młynówka. Spacerując po tej trasie podziwiać można zabytkowe budynki, w tym szesnastowieczny młyn.

Czeski Cieszyn

Na Zaolziu, czyli po czeskiej stronie Cieszyna znajdują się liczne zabytki, wśród których przeważają obiekty sakralne reprezentujące nurt neogotycki i neoklasycystyczny w architekturze. Najbardziej znanymi budowlami są tu na przykład dawna synagoga pochodząca z 1928 roku, która reprezentuje elementy architektury mauretańskiej czy ratusz z lat dwudziestych ubiegłego stulecia.

Ciekawym miejscem po czeskiej stronie Olzy jest także dworzec kolejowy łączący ze sobą obie części miasta. Budynek istnieje od 1889 roku.

Okoliczne atrakcje

Cieszyn znajduje się w województwie śląskim, atrakcyjnym pod względem turystycznym nie tylko ze względu na tworzenie przez Ślązaków odrębnej kultury. Interesującą atrakcją rejonu jest na przykład znajdująca się w Gliwicach wieża radiowa. Jest to unikatowa na skalę światową budowla, co wynika z faktu, że zrobiona jest z drewna.

W Radzionkowie z kolei otwarta została wyjątkowa atrakcja, Muzeum Chleba. Na terenie placówki znajdują się eksponaty służące dawniej do wypieków. Zwiedzający muzeum turyści mogą tutaj również samodzielnie wypiekać chleb.

Przebywającym w okolicach Tych miłośnikom chmielowego trunku na pewno do gustu przypadnie Muzeum Piwowarstwa prezentujące turystom historię bursztynowego trunku. W Tychach możliwe jest również zwiedzenie browaru, w którym wytwarza się znane w całej Polsce piwo.