Dłubniański Park Krajobrazowy

Dłubniański Park Krajobrazowy o powierzchni 10959,6 ha jest położony na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Rozciąga się od Dziekanowic w kierunku północnym i północno – zachodnim do wsi Trzyciąż. Nazwa parku pochodzi od rzeki Dłubni, której dolina biegnie od północy na południe przez cały obszar parku.

Przyroda parku

W obrębie parku projektuje się utworzenie dwóch rezerwatów przyrody:

Ostrysz – rezerwat leśno – krajobrazowy położony w okolicach Glanowa.Ochronie podlegałby fragment lasu łęgowego, płaty ciepłej buczyny oraz zręby skalne z roślinnością kserotermiczną.

Jodłowy Trzyciąż – rezerwat leśny, częściowy, położony w okolicach Zagórowej. Ochronie podlegałby drzewostan mieszany z dużym udziałem jodły jako gatunku godnego szczególnej ochrony na obszarze Wyżyny Krakowskiej.

Na terenie parku znajdują się 22 pomniki przyrody; warto tutaj wymienić: starą aleję kasztanowców białych w Minodze, zabytkowy park dworski w Młodziejowicach i Tarnawie, źródło „Jordan” w Ściborzycach oraz źródło Dłubni.

Zabytki Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

Klasztory i kościoły:

 • Zespół Klasztoru Norbertanek w Imbramowicach pochodzący z XVIII – XX wieku; w obrębie zespołu kościół p.w. św. Piotra i Pawła, klasztor, dom kapelana, obiekty gospodarcze.
 • Kościół p.w. św. Benedykta w Imbramowicach z XVIII wieku.
 • Drewniany kościół p.w. Św. Trójcy w Iwanowicach pochodzący z XVIII – XX wieku.
 • Kościół p.w. Narodzenia N.M.P. w Minodze założony w 1736 roku, architektura z XIX – XX wieku.
 • Kościół p.w. św. Andrzeja w Sieciechowicach założony w 1325 roku, architektura z XVII – XIX wieku.
 • Kościół p.w. św. Mikołaja w Wysocicach założony w XII – XIII wieku, architektura z XVII – XIX wieku.
 • Kaplica we wsi Zerwana z 1744 roku.

Zespoły dworskie i parki zabytkowe:

 • Zespół dworski w Dziekanowicach z XVIII – XIX wieku z zabytkowym parkiem.
 • Zespół dworski w Glanowie z XVIII – XX; w obrębie zespołu dwór, budynki folwarczne oraz ozdobny ogród z przełomu XIX i XX wieku.
 • Zespół dworski we wsi Gołoszyn z XIX – XX wieku, w obrębie zespołu dwór oraz ogród.
 • Zespół dworski w Minodze XVII – XIX wieku z zabytkowym parkiem i aleją modrzewiową.
 • Zespół dworski w Młodziejowicach z XVI – XX; w obrębie zespołu dwór oraz zabytkowy park.
 • Zespół dworski w Michałowicach z XIX wieku z zabytkowym parkiem.
 • Zespół dworski w Sieciechowicach z XVIII – XIX wieku; w obrębie zespołu dwór i zabytkowy park.
 • Dwór w Maszkowie z przełomu XIX i XX wieku z resztką parku dworskiego.
 • Dwór we wsi Książniczki z XIX wieku z resztką parku dworskiego.
 • Dwór w Ściborzycach z przełomu XIX i XX wieku z parkiem dworskim.
 • Dwór w Wysocicach z przełomu XIX i XX wieku z parkiem dworskim.
 • Ślady dworu z XVIII wieku w Wilczkowicach z „ogrodem włoskim”.

Fot. Zygmunt Put Zetpe0202, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons