Parki krajobrazowe w Polsce

W Polsce 8 proc. powierzchni zajmują parki krajobrazowe. Każdy z nich ma inne walory i jest miejscem wyjątkowym oraz wartym odkrywania. Zaplanuj poszczególne weekendy, by zwiedzić te najpiękniejsze z nich.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe parków

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne, a także walory krajobrazowe. To jedna z form ochrony przyrody w Polsce, a jej zasady są określone w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku.

Parki krajobrazowe chronią obszary o cennych zasobach przyrodniczych oraz tereny o krajobrazie zbliżonym do naturalnego – jak odcinki wybrzeża morskiego, siedliska podmokłe (torfowiska, mokradła, wilgotne łąki), pojezierza, lasy, wyżyny, pogórza czy górskie masywy. W ich obrębie są dodatkowo krajobrazy kulturowe z zabytkami architektury ludowej, tradycyjną zabudową czy też sposobami użytkowania ziemi.

Celem jego wyodrębnienia jest ochrona przyrody, popularyzacja wartości i edukacja na temat zrównoważonego rozwoju. W Polsce jest 125 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni ponad 2,5 miliona hektarów, razem zajmują one 8 proc. powierzchni kraju. Polskie parki krajobrazowe swoimi walorami i atrakcjami zachwycą każdego. Warto podjąć próbę odkrycia wszystkich po kolei.

Najstarszy park krajobrazowy w Polsce

Jako pierwszy powstał Suwalski Park Krajobrazowy – w 1976 roku. Zachował unikatowy krajobraz polodowcowy, są tu liczne głazy przyniesione przez lodowiec, wzniesienia morenowe, jeziora, rzeki, lasy, doliny rzeczne itd. Suwalszczyzna to oaza natury – wrażenie robi też największe jezioro w Polsce, Hańcza. Krajobraz urozmaica też wiszące torfowisko.

Parki na terenie województwa lubelskiego

Najwięcej parków jest na terenie województwa lubelskiego – aż siedemnaście. Bez wątpienia jednym z najpiękniejszych jest Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, popularny jest także Kazimierski Park Krajobrazowy. Z kolei najmniej parków jest na Podlasiu – jedynie trzy, ale za to m.in. wydzielono tu wyjątkowy Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Zachowana w niemal w naturalnym stanie dolina rzeki Narew robi wrażenie – jej symbolem jest łoś na pomoście traw i na tle wody.

fot. _Alicja_ / Pixabay