Różne metody pracy w przedszkolu

Znane i praktykowane są różne metody pracy z dziećmi w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Warto poznać ich założenia lepiej, aby świadomie wybrać placówkę, do której chcesz posłać malucha – ta decyzja może wpłynąć zarówno na jego rozwój, jak i charakter. Poniżej poznasz główne założenia metody Montessori.

Wiek przedszkolny to niezwykle istotny okres w życiu dziecka, bo wtedy budowane jest tzw. własne „Ja”, czyli charakter. Dziecko rozwija się i kształtuje pod wpływem różnych bodźców, kontaktów z innymi – poznaje też uczucia. 

W tym wieku kluczowa jest opieka i troska, a także delikatne podejście do dziecka jako odrębnej jednostki – warto dbać o jego rozwój jak najlepiej i w jak najbardziej świadomy sposób. Jak? Między innymi przez wybór odpowiedniej metody nauczania, gdyż dzieci dość łatwo poddają się wtedy zachowaniom, bodźcom i działaniom, które wspomagają ich rozwój. 

Metoda Montessori – indywidualność dziecka

Według przekonań Marii Montessori każde dziecko jest uzdolnione i należy pomóc mu rozwijać się w tym kierunku, w którym wykazuje umiejętności. Trzeba też stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju i odpowiednie ku temu warunku – ważne jest otoczenie, bo wspiera dziecko, aby rozwijało się w harmonijny sposób. 

Dzieci zyskują wiedzę i doświadczenie, dzięki aktywności, w sposób praktyczny, w odpowiednio przygotowanym środowisku i przy pomocy wykwalifikowanego nauczyciela, który wspiera go w pełnej samorealizacji, ale nie motywuje go – po prostu dyskretnie towarzyszy, pełniąc rolę pośrednika między nim a otoczeniem. Każde dziecko traktowane jest z szacunkiem, poświęcą mu się uwagę i zapewnia indywidualną opiekę. 

Wszechstronny rozwój dziecka 

Pedagogika Marii Montessori zakłada dla dziecka szansę wszechstronnego rozwoju – czyli kulturowego, społecznego, fizycznego i duchowego, wspiera jego twórczą aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju cech indywidualnych, w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu samodzielności. Dziecko pracuje zgodnie z własnym tempem i możliwościami.

Dziecko wierzy we własne siły, uczy się szacunku do nauki, własnej pracy, ale i drugiego człowieka, uczy się też zachowywać porządku porządek, ceni spokój i ciszę, potrafi pracować samodzielnie, ale i w grupie, czy się sztuki koncentracji, uczy się posłuszeństwa i motywacji na zasadzie własnej samokontroli, nie na przymusie z zewnątrz. Nie jest uczone zgodnie z systemem kar i nagród, nie zna rywalizacji, lecz potrafi współpracować i szanować pracę innych osób.

Artykuł powstał we współpracy z przedszkole-montessori.wroclaw.pl

Ewelina, f: ponce_photography / Pixabay