Sanktuarium Maryjne w Licheniu

Plan świątyni w Licheniu stanowi krzyż. Części składowe czyli część główna, dzwonnica, wieża i trzy portyki zlewają się w piękną całość tworząc to niesamowite miejsce. Wszystkie elementy czyniące świątynię możemy odczytywać jako metafory. Np. 33 stopnie prowadzące do kościoła symbolizują osiągnięty wiek Jezusa Chrystusa na ziemi. 365 okna i 52 otwory drzwiowe nawiązują do liczby dni i tygodni w roku. Ogromną chlubę licheńskiego obiektu sakralnego stanowi dzwonnica z ważącym 15 ton dzwonem „Maryja Bogurodzica”.

Wewnątrz odnajdziemy wiele kaplic, związanych z postaciami świętych i błogosławionych, np. św. Jadwigi czy św. Franciszka.

W całej świątyni odnajdziemy całe szeregi elementów zdobiących, których opisanie z całą pewnością zajęłoby wiele stronic. Niedaleko prezbiterium znajduje się w marmurowej podłodze okrągła mozaika składająca się z czterdziestu tysięcy elementów.

W głównym ołtarzu bazyliki mamy przed sobą wizerunek Matki Bożej Licheńskiej. Jest to obraz słynący z cudów pędzla nieznanego malarza, którego powstanie datuje się na XVIII wiek. W roku 1957 odbyła się koronacja obrazu.

W części centralnej na terenie Sanktuarium odnajdziemy 25 metrową górę kamienną ze stacjami Drogi Krzyżowej. Jest to miejsce intensywnej modlitwy pielgrzymów.

Bazylika Matki Boskiej Licheńskiej – historia

W roku 1949 do Lichenia do tutejszej parafii przybyli Księża Marianowie. Od tego też okresu zaczyna Licheń rozkwitać, a najbardziej za sprawą ks. Eugeniusza Makulskiego. To właśnie on jest inicjatorem powstania tej największej świątyni w Polsce czyli Bazyliki Matki Bożej Licheńskiej. Lata 1994 do 2004 były okresem budowy świątyni, którą wspierały całe rzeszy ludzi. Autorem projektu jest architekt Barbara Bielecka.

Ogromnym zaszczytem dla Lichenia były niewątpliwie odwiedziny Jana Pawła II 7 czerwca 1999 roku. Jeszcze w czasie budowy świątyni odprawił w niej nabożeństwo i pobłogosławił.

Fot. Czechu81, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons