Auschwitz – Birkenau. Niemiecki obóz koncentracyjny

Historia niemieckiego obozu Auschwitz – Birkenau

Obóz Auschwitz-Birkenau pierwotnie wybudowany został z myślą obozu koncentracyjnego dla Polaków i Żydów. Do późniejszych jego ofiar należeli także jeńcy radzieccy oraz innych narodowości. Lata 1942-1944 to najokrutniejszy czas w Auschwitz-Birkenau, gdyż stał on się głównym obozem masowej zagłady. Wśród ofiar znajdowały się także kobiety i dzieci.

Na terenie obozu odnajdujemy wiele przedmiotów osobistych należących do zamordowanych. Są to autentyczne rekwizyty i dokumenty przedstawiające życie tych ludzi zanim zaczął się dla nich najmroczniejszy i najsmutniejszy rozdział ich egzystencji.

Ten obóz to również centrum pamięci o Holokauście, nazistowskiej polityce skierowanej na ludobójstwo w celu oczyszczenia rasy aryjskiej. Nie można również zapomnieć, że jest to także miejsce dokumentujące siłę ludzkiej wiary i nadziei.

W czerwcu 1979 roku obiekt ten został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO z następującym uzasadnieniem: „Ogrodzenia, druty kolczaste, wieże strażnicze, baraki, szubienice, komory gazowe oraz krematoria świadczą o warunkach w jakich odbywało się hitlerowskie ludobójstwo na terenie dawnego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, największego w III Rzeszy. Badania historyczne wykazały, że w obozie tym, stanowiącym symbol okrucieństwa ludzi wobec ludzi w XX wieku, systematycznie głodzono, torturowano i wymordowano 1, 5 miliona ludzi, w przeważającej części Żydów.”

Zwiedzanie obozu Auschwitz – Birkenau

Rodzaje zwiedzania:

Zwiedzanie ogólne (czas zwiedzania ok. 3,5 godz.):

zwiedzanie wystawy stałej oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I; zwiedzanie najważniejszych obiektów poobozowych w obozie Auschwitz II-Birkenau: baraki więźniarskie, rampa wyładowcza, ruiny komór gazowych i krematoriów II lub III.

Zwiedzanie studyjne jednodniowe (czas zwiedzania ok. 6 godz.):

specjalistyczne zwiedzanie obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau poszerzone o wybrane wystawy narodowe oraz tzw. Centralnej Sauny i ruin komór gazowych i krematoriów IV i V.

Zwiedzanie studyjne jednodniowe lub dwudniowe (czas zwiedzania 8 godz.):

w pierwszym dniu zwiedzanie wystawy stałej i wybranych wystaw narodowych oraz obiektów na terenie obozu macierzystego Auschwitz I; w drugim dniu zwiedzanie całego terenu obozu Auschwitz II-Birkenau wraz z ruinami komór gazowych i krematoriów II-V, barakami mieszkalnymi i sanitarnymi oraz budynku tzw. Centralnej Sauny.

Godziny otwarcia: Muzeum otwarte jest przez siedem dni w tygodniu w godzinach:

  • 8:00 – 15:00 od grudnia do lutego
  • 8:00 – 16:00 w marcu i listopadzie
  • 8:00 – 17:00 w kwietniu i październiku
  • 8:00 – 18:00 w maju i wrześniu
  • 8:00 – 19:00 w czerwcu, lipcu i sierpniu

W dniu 1 stycznia, 25 grudnia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych Muzeum jest nieczynne.

UWAGA: Zamówienie przewodnika musi się odbyć na 2 tygodnie przed planowanym zwiedzaniem muzeum

Przewodnicy oprowadzają w następujących językach: angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.