Józef Tischner

Urodzony w Starym Sączu w 1931 r. był filozofem, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, prezesem Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu.

Był najpopularniejszym myślicielem i eseistą katolickim w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Jego ostatnie książki stały się bestsellerami, a sam autor był postrzegany jako jeden z nielicznych autentycznych autorytetów moralnych i intelektualnych w kraju. Głównymi zainteresowaniami naukowymi Tischnera były filozofia człowieka i teoria wartości. Jego stanowisko określono jako pokrewne fenomenologii i bliskie myśli Emmanuela Lévinasa, choć sam Tischner preferował określenie „filozof bez etykiet”. Był poszukiwaczem, którego z trudem można było ograniczyć do jakiejkolwiek szkoły filozoficznej. Jednym z jego pierwotnych osiągnięć była tak zwana „filozofia spotkania”,
Zmarł 28 czerwca 2000 w Krakowie.

Bardziej popularne utwory Tischnera zostały entuzjastycznie przyjęte przez czytelników. Między Manor a Vicar , wywiad o długości książki z 1995 roku był bestsellerem. Rozmówcą Tischnera w 700-stronicowej dyskusji był Adam Michnik, lider polskiego życia intelektualnego i redaktor naczelny Gazety Wyborczej, największego dziennika w kraju. Dyskutują o centralnych kwestiach politycznych i ideologicznych, a przede wszystkim o dialogu między świeckimi lewicowcami a Kościołem katolickim w Polsce. Innym dużym wydarzeniem wydawniczym był kolejny książkowy wywiad Tischnera, Tischner czyta Katechizm. Niezwykle atrakcyjne, barwne i swobodne wyjaśnianie przez księdza Tischnera podstawowych zagadnień etyki chrześcijańskiej uczyniło tę książkę największym bestsellerem religijnym ostatnich lat. Podobne zainteresowanie wzbudziła Historia filozofii, styl góralski. Pomysł polegał na przedstawieniu zagadnień filozoficznych w popularnej formie, a Tischner wpadł na pomysł wykorzystania języka prostych ludzi z góralskiego regionu, w którym się wychował. Tischner nigdy nie robił tajemnicy ze swoich związków z mentalnością i duchowością obszaru, w którym tkwiły jego korzenie. Wybrana Bibliografia

Świat ludzkiej nadziei . Kraków 1975.
Etyka solidarności . Kraków 1981.
Myślenie według wartości . Kraków: Znak, 1982.
Nieszczęsny dar wolności (Nieszczęsny dar wolności) . Kraków: Znak, 1993.
Między Panem i Plebanem (Między Dworem a Proboszczem) (z Adamem Michnikiem i Jackiem Zakowskim). Kraków: Znak, 1995.
Tischner czyta Katechizm . Kraków: Znak, 1996.
Historia filozofii po góralsku . Kraków: Znak, 1997.
Filozofia dramatu (Filozofia dramatu) . Kraków: Znak, 1998.
Spor o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1999.
Ksiądz na manowcach. Kraków: Znak, 1999.