Zygmunt Kubiak

Tłumacz, krytyk i historyk literatury, eseista, urodzony w Warszawie w 1929 roku. Kubiak jest autorem znakomitych esejów na temat staropolskiej i angielskiej pochwały romantyzmu, ale najbardziej znany jest ze studiów nad tradycją klasyczną, zarówno pogańską, jak i chrześcijańską.

Ogłaszając się półpoganinem i półchrześcijaninem, pisze zarówno o św. Augustynie, jak io Homerze, Arystotelesie i Wergiliuszu. Jeden z czołowych polskich znawców starożytności literackiej, potrafi łączyć perspektywę chrześcijańską i pogańską. Zawsze wybiera perspektywę ciągłości kulturowej, która podkreśla aktualność dzieł napisanych przed wiekami. Ukazuje związki kultury polskiej z antykiem, pokazując, jak w wymiarze symbolicznym Polska leży nad Morzem Śródziemnym, „w królestwie dzieł wiecznych”. Ukoronowaniem wieloletniej pracy jest monumentalna, niedawno ukończona Mitologia Greków i Rzymian, nowa polska próba podejścia do materii mitycznej. Czytanie mitów przez doświadczenie mieszkańca Europy Środkowej końca XX wieku, Kubiak świadomie zderza klasyczne dziedzictwo ze współczesnością. Przedstawia mit w jego najgłębszym wymiarze, jako „historię, która nigdy się nie wydarzyła, a jednak dzieje się zawsze”, jako zapis uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Ze stron jego dzieł literatura starożytna daje nam lekcję jasności widzenia, bez złudzeń dostrzegania goryczy i bólu ludzkiej egzystencji. Kubiak jest laureatem Nagrody Kościelskiego (1963), Jurzykowskiego (1980) i Polskiego PEN Clubu (1990).

Wybrana Bibliografia
Półmrok ludzkiego świata . Kraków: Znak, 1963.
Wedrowki po stuleciach. Kraków: Znak, 1969.
Rysik Szkolny. Eseje o tradycji poezji europejskiej (Szkoła stylu: eseje o tradycji poezji europejskiej) . Warszawa: PIW, 1972.
Słowo o znaczeniu pracy redaktora . Warszawa, PIW, 1980.
Jak w zwierciadle. Warszawa: ATK, 1985.
Przestrzen dziel wiecznych. Eseje o tradycji kultury srodziemnomorskiej . Kraków: Znak, 1993.
Kwafisa Aleksandryjczyka. Biografia (Qafis z Aleksandrii: Biografia). Warszawa: Tenten, 1995.
Mitologia Grekow i Rzymian. Warszawa: Świat Książki, 1997.
Literatura Grekow i Rzymian (Literatura Greków i Rzymian . Warszawa: Świat ksiazki, 1999.

(wpis archiwalny z 2002r.) f: Autorstwa Mariusz Kubik – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4376440