Park romantyczny w Arkadii

Wybierz się na ciekawe spotkanie z historią podczas zwiedzania pałacu w Nieborowie i malowniczego parku w pobliskiej Arkadii. To pomysł na magiczny weekend i odpoczynek od miejskiego zgiełku, a także modne miejsce dla osób z Warszawy.

Arkadia Heleny Radziwiłłowej

Początki. Arkadia to wieś niedaleko Łowicza, w województwie łódzkim, nad rzeką Skierniewką. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XV wieku. Od 1446 roku Arkadia należała do kapituły łowickiej. W 1777 roku zakupiła ją Helena Radziwiłłowa, ale wkrótce książę Michał Radziwiłł (ówczesny właściciel Nieborowa) stracił ją.

Projekt i styl. W Arkadii jest słynny ogród romantyczny w stylu angielskim założony przez Helenę. Głównym projektantem Arkadii był Szymon Bogumił Zug, ale część projektu wykonał Jan Piotr Norblin, Józef Sierakowski, Aleksander Orłowski, a także Henryka Ittara. Realizacja projektu rozpoczęła się w 1778 roku. Helena Radziwiłłowa rozwijała go, pielęgnowała i komponowała aż do śmierci.

W latach 70. XVIII wieku w Polsce stał się popularny nowy styl ogrodowy zwany angielskim. Był on alternatywą i przeciwieństwem sztuczności i regularności ogrodów barokowych. Projekty ogrodów angielskich bazowały na swobodzie, były to nastrojowe kompozycje z sentymentalnym sztafażem z różnych form i konstrukcji architektonicznych. Elementy takiego ogrodu były inspirowane antykiem, średniowieczem, sielskością życia wiejskiego, a nawet egzotyką. Była to duma arkadyjskiej wsi.

Ogród romantyczny. Park w Arkadii spełnia oryginalne założenie ogrodowe. To popularna sceneria dla par tuż po ślubie, szukających miejsca na sesję zdjęciową. Składania także do refleksji i sprzyja chwilom relaksu. Przez park przepływa rzeczka Skierniewka, która tworzy z dwiema wyspami piękny i malowniczy staw. Około 1800 roku księżna zaczęła interesować się estetyką ogrodu romantycznego. Odważne plany księżny realizował młody romantyczny wizjoner, architekt nowego pokolenia, Henryk Ittar. To w tym okresie powstał m.in. Grobowiec Złudzeń, Cyrk Rzymski i Amfiteatr, a następnie ludowy Domek Szwajcarski.

Budowle wchodzące w skład parku w Arkadii

Domek Gotycki

Grota Sybilli

Łuk Kamienny (Łuk Grecki)

Świątynia Diany (z plafonem J.P. Norblina Jutrzenka)

Dom Murgrabiego

Akwedukt

Mur z Hermami

Przybytek Arcykapłana (z płaskorzeźbą G. Staggi Nadzieja karmiąca Chimerę)

Cyrk

Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

W 1945 roku Park w Arkadii wraz z pobliskim zespołem parkowo-pałacowym w Nieborowie stały się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Kompleks ten mieści wiele zabytków, m.in.

Park, 1783 rok (XIX wiek),

Rezydencja letnia Radziwiłłów (park z pawilonami), ob. muzeum, 4 cw. XVII-XIX,

Dom arcykapłana, 1783 rok,

Dom murgrabiego, ok. 1800 roku,

Świątynia Diany, 1783 rok,

Jaskinia Sybilli, ok. 1800 roku,

Łuk grecki, 1785 rok,

Aleja przy drodze Arkadia-Nieborów,

Domek gotycki, początek XIX wieku,       

Galeria arkadowa, ok. 1800 roku       

Akwedukt,

Brama cyrku, ok. 1800 roku.

Zabytki te są wpisane do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

fot. Gab-Rysia / Pixabay